Voor financiële rust en overzicht

Kwaliteit

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
Het beheer van iemands geld en/of goederen is aan strenge eisen gebonden. Objectiviteit en onafhankelijkheid van de beheerder moeten gewaarborgd zijn. Ook continuïteit moet worden gegarandeerd. Verder moet de aansprakelijkheid van de beheerder goed geregeld zijn. De beheerder moet ter zake deskundig zijn en geen enkel financieel belang hebben bij het beheer. Vanaf 1 januari 2016 worden alle professionele curatoren, beschermings-bewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt bij aanvang en jaarlijks of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt.

Ook SvO Bewind is onderworpen aan deze kwaliteitseisen. Er is vastgesteld dat zij voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren per 1 april 2014) en zij op mag treden als professioneel bewindvoerder.

Branchevereniging
SvO Bewind is aangesloten bij Horus. Horus is de maatschappelijk georiënteerde branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders. Horus staat voor een sterke borging van kwaliteit, verbonden met betekenisvolle vernieuwing.

Zeeuws Bewindvoerders Collectief
SvO Bewind is aangesloten bij het Zeeuws Bewindvoerders Collectief. Het ZBC is opgericht in 2017 met als doel een samenwerkingsverband op te zetten voor Zeeuwse professionele bewindvoerders van diverse pluimage. Alle deelnemende organisaties van het collectief voeren beschermingsbewind, enkele ook budgetbegeleiding. Meer informatie hierover is terug te vinden op deze site.

Klachtenprocedure
SvO Bewind vindt het belangrijk om een goede kwaliteit aan u te bieden. Toch kan het soms voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing of dat u vragen blijft houden. In dat geval kunt u deze klachtenprocedure volgen.

SvO Bewind

Postbus 157
4380 AD Vlissingen

E: info@svobewind.nl
T: 06 39531443