Voor financiële rust en overzicht

Werkwijze

Vooraf 
Iedere situatie is verschillend. Daarom werk ik niet met ingewikkelde aanmeldformulieren, maar kunt u telefonisch contact opnemen. We bespreken uw situatie kort en bekijken of beschermingsbewind passend voor u is. Als dat zo is, maken we een afspraak voor een intake gesprek. 

Intake gesprek/aanvraag bewind 
Ik vertel u wat beschermingsbewindvoering precies inhoudt en wat er gedaan moet worden om bewind aan te vragen. Het is belangrijk dat u alles vertelt over uw financiële situatie. We brengen het verzoekschrift voor de aanvraag van beschermingsbewind in orde.  

Rechtbank/zitting
Bij aanvraag bewind op basis van psychische/lichamelijke gronden, ontvangt u een uitnodiging van de Rechtbank om op zitting te komen. De rechter wil dan graag even met u praten en van u weten of u weet wat het inhoudt om onder bewind te staan.  Ik zal ook bij deze zitting aanwezig zijn.
Bij aanvraag bewind op basis van problematische schulden/verkwisting, hoeft u niet naar de rechtbank te komen. Dat mag wel, als u dat wil. Dan moet u dat in een brief aan de Rechtbank laten weten.
De rechtbank stuurt een beschikking van onderbewindstelling, meestal twee weken na de zitting.

Start bewind
•    Alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft worden aangeschreven waardoor alle zakelijke post niet meer naar u, maar naar SvO Bewind wordt gestuurd.
•    Er worden minimaal 2 bankrekeningen geopend: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen voortaan alle inkomsten binnen en worden alle benodigde betalingen gedaan. U heeft geen toegang tot de beheerrekening, maar wel tot de leefgeldrekening. Hierop ontvangt u wekelijks uw leefgeld. Met uw eigen pas kunt u pinnen of geld opnemen.
•    Er wordt een overzicht gemaakt van uw financiële situatie. Welke inkomensbronnen heeft u? Krijgt u wel waar u recht op hebt? Ook kijk ik kritisch naar uw uitgaven. In overleg kijken we of er bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. 
•    De actuele stand van schulden wordt opgevraagd. Aan de hand daarvan wordt bekeken hoe we de schulden kunnen gaan oplossen. Als het nodig is, begeleid ik u naar schuldhulpsanering. Eerst moet er rust komen en soms is dat het hoogst haalbare. De schulden blijven dan bestaan. Als het mogelijk is worden er betalingsregelingen afgesproken of schuldhulp aangevraagd bij de gemeente. Schulden kunnen oplopen door rente en kosten tijdens het bewind. Zo lang er nog geen akkoord is op een schuldregeling kunnen deurwaarders/ schuldeisers nog steeds beslag leggen en ook nog bij cliënt aan de deur komen. 
•    Er wordt een volledig overzicht van uw situatie gemaakt, een (boedel) beschrijving, die we bespreken en bij de rechtbank inleveren. 

Tijdens bewind
Alle binnenkomende post wordt behandeld, rekeningen worden betaald, toeslagen, subsidies of uitkeringen waar u recht op heeft, worden aangevraagd, contact met schuldeisers wordt onderhouden. Ook verzorg ik uw jaarlijkse belastingaangifte en maak ik jaarlijks een Rekening & Verantwoording naar het Kantongerecht. Dit is een overzicht van uw bezittingen/schulden en inkomsten/uitgaven.

SvO Bewind

Postbus 157
4380 AD Vlissingen

E: info@svobewind.nl
T: 06 39531443