Voor financiële rust en overzicht

Wat is bewind?

Meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig financiële beslissingen te nemen, worden soms door de kantonrechter onder toezicht gesteld van een bewindvoerder . De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen.

Wie onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.  

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene. En om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

Bekijk hier een video over bewind op rechtspraak.nl.

SvO Bewind

Postbus 157
4380 AD Vlissingen

E: info@svobewind.nl
T: 06 39531443